Blackmores Milk Thistle hỗ trợ tăng cường chức năng gan lọ 42 viên

Người lớn: Dùng 3 lần/ngày, mỗi lần 1 viên trước các bữa ăn hoặc theo chỉ định của bác sĩ.