CAFLAAMTIL – Diclofenac natri 75mg

Quy cách đóng gói

10 ống

Xuất xứ

Việt Nam