Thuốc tiểu đường Gilmepirid 4-US 4 mg 100 viên

Quy cách đóng gói

100 viên

Thương hiệu

US Pharma

Tiểu Đường

Glimepiride

Xuất xứ

Việt Nam