Lưu trữ thẻ: 90% trường học ở TP Đồng Xoài có ca bệnh đau mắt đỏ

90% trường học ở TP Đồng Xoài có ca bệnh đau mắt đỏ

Các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ đang được các trường học ở thành phố Đồng Xoài, Bình Phước tuyên truyền trên Facebook của đơn vị - Ảnh: Facebook Trường THCS Tân Phú

Trong số 41 trường học ở TP Đồng Xoài (Bình Phước), có đến 37 trường (chiếm 90%) ghi nhận có ca bệnh đau mắt đỏ.