Lưu trữ thẻ: ám ảnh cưỡng chế là gì

Tìm hiểu về OCD – Rối loạn ám ảnh cưỡng chế

OCD là sự xâm chiếm của các ý nghĩ, hình ảnh gọi là nỗi ám ảnh

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) hay còn gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đây là trạng thái rối loạn tâm thần có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh là bị ý nghĩ ám ảnh, lo lắng vô lý chi phối và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.