Lưu trữ thẻ: Ám ảnh sở hữu động vật

Tâm lý học: Nuôi quá nhiều động vật là biểu hiện của chứng rối loạn tâm thần!

Hành vi tích trữ có thể là triệu chứng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế và các rối loạn liên quan

Ám ảnh sở hữu động vật có thể được định nghĩa là việc giữ một số lượng lớn động vật nhiều hơn bình thường mà không có khả năng chăm sóc, cung cấp tiêu chuẩn tối thiểu về dinh dưỡng và vệ sinh cho chúng. Theo các chuyên gia, hội chứng này có tên là […]