Lưu trữ thẻ: âm thanh môi trường từ thảo nguyên

Prairie madness: Căn bệnh lạ khiến nhiều người sau khi định cư ở thảo nguyên đột ngột phát điên!

Bệnh này là một nỗi đau ảnh hưởng đến những người định cư ở Great Plains vào thế kỷ 19

Vào thế kỷ 19, một căn bệnh lạ xuất hiện ở Bắc Mỹ: Bệnh điên thảo nguyên – Prairie madness. Ngày nay, chúng ta vẫn có thể tìm thấy manh mối của căn bệnh kỳ lạ này trong nhiều tác phẩm ghi lại cuộc sống thời bấy giờ. Trong một tờ báo năm 1893, một […]