Lưu trữ thẻ: Bác sĩ cảnh báo loại quần được nhiều người thích mặc vào mùa lạnh có thể làm biến dạng bàn chân