Lưu trữ thẻ: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng từ trào lưu thẩm mỹ ‘Hạ giọt lệ’

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng từ trào lưu thẩm mỹ ‘Hạ giọt lệ’

Trào lưu thẩm mỹ ‘Hạ giọt lệ Trung Hoa’ đang được nhiều bạn trẻ yêu thích, tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ gặp biến chứng nếu không chọn đúng nơi thực hiện có chuyên môn.