Lưu trữ thẻ: Bạn biết về về hội chứng trầm cảm cười?

Bạn biết về về hội chứng trầm cảm cười?

Hội chứng trầm cảm cười thường gặp phải ở nhiều người trẻ.

Cuộc sống hiện đại và bận rộn khiến chúng ta phải đối mặt với nhiều căng thẳng. Thường xuyên phải đấu tranh suy nghĩ hay chịu áp lực là nguyên nhân chính gây ra chứng trầm cảm.