Lưu trữ thẻ: bảo quản thịt đúng cách

Thịt trữ ngăn đá nhiều ngày có gây ung thư?

Thịt trữ ngăn đá

Có những gia đình còn thừa nhiều thịt sau Tết nên trữ ngăn đá, song một số người cho rằng ăn thịt để lâu trong tủ lạnh nguy cơ ung thư, điều này có đúng?