Lưu trữ thẻ: Bệnh đau mắt đỏ ‘tấn công’ nhiều trường học ở miền Trung