Lưu trữ thẻ: bệnh về đường hô hấp

Mưa cực đoan ảnh hưởng tới sức khỏe hô hấp

Mưa cực đoan được cho là có mối liên hệ tới sức khỏe hô hấp.

Mưa lớn mang đến mối lo ngại về lũ lụt và lở đất. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thời tiết này ảnh hưởng đến hệ hô hấp? Các nhà khoa học hiện đang làm rõ sự liên quan đó, rút ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các loại mưa cực đoan đang […]