Lưu trữ thẻ: bệnh viện liên vùng

Tìm cách ngăn chặn ‘làn sóng’ ung thư

Số người bị ung thư ở Việt Nam tăng cao, bên cạnh việc tìm giải pháp để ngăn chặn “làn sóng” này thì trước mắt cần tăng cường mạng lưới điều trị, tránh quá tải cho các bệnh viện tuyến trên cũng như thêm vất vả cho bệnh nhân.