Lưu trữ thẻ: bệnh viện mắt trung ương

Bệnh viện Mắt trung ương có người phụ trách, quản lý mới

Từ ngày 15-5, PGS.TS Phạm Ngọc Đông – phó giám đốc Bệnh viện Mắt trung ương – phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện cho đến khi kiện toàn giám đốc bệnh viện.