Lưu trữ thẻ: bệnh viện tắc trách

Bộ Y tế đề nghị nhân viên y tế tự nguyện báo cáo sự cố y khoa

Ngày 24-4, Bộ Y tế có công văn yêu cầu các bệnh viện trên cả nước chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng, an toàn người bệnh và khuyến cáo phòng ngừa sự cố y khoa.