Lưu trữ thẻ: bệnh viện ung bướu

Ông Diệp Bảo Tuấn điều hành Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Ông Diệp Bảo Tuấn nắm quyền điều hành Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thay cho ông Phạm Xuân Dũng nghỉ hưu theo quy định.