Lưu trữ thẻ: bí mật của virus cúm

Các nhà khoa học vừa tìm ra bí mật của virus cúm

Phát hiện mới giúp mở thêm những khả năng điều trị các loại virus cúm.

Các nhà khoa học vừa phát hiện những kháng thể hiếm có thể tiếp cận “vùng tối” của virus cúm, tạo cơ sở cho những cải tiến phương pháp điều trị. Virus cúm có một loại protein hình nấm mang tên neuraminidase (NA), chứa một phần được coi là “vùng tối”, do phần lớn cấu […]