Lưu trữ thẻ: Bị nhức bắp chân là bệnh gì?

Bị nhức bắp chân là bệnh gì?

Có nhiều nguyên nhân khiến cơn đau nhức bắp chân bùng phát.

Bắp chân là khu vực khối cơ ở mặt sau của cẳng chân. Nó được tạo thành từ các cơ sau đây: Cơ sinh đôi cẳng chân. Đây là phần cơ bắp chân lớn hơn, tạo thành khối phồng có thể nhìn thấy bên dưới da. Đau nhức bắp chân do nhiều nguyên nhân gây ra.