Lưu trữ thẻ: Bí quyết sống tới 100 tuổi: Không nghe lời khuyên của những người trường thọ

Bí quyết sống tới 100 tuổi: Không nghe lời khuyên của những người trường thọ

Khi tiếp xúc với những người đã sống lâu tới 100, thậm chí là 110 tuổi hoặc hơn, người ta thường đưa ra các câu hỏi theo mô típ khá sáo rỗng và nhàm chán như: “Cụ đã làm gì để có thể sống lâu như vậy?” Chắc chắn, một số câu trả lời thú […]