Lưu trữ thẻ: Biến chủng đáng quan tâm

WHO công bố biến chủng Covid mới “đáng quan tâm”

Hình ảnh hiển vi điện tử của nCoV, màu cam.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phân loại JN.1 là biến chủng “được quan tâm”, có thể trốn tránh miễn dịch tốt hơn các phiên bản trước đó của nCoV.