Lưu trữ thẻ: biến chủng SARS-CoV-2

Kháng thể mới vô hiệu hóa tất cả biến chủng của Covid-19

Phát hiện mới có thể là thông tin quan trọng cho việc phát triển vaccine mới.

Thử nghiệm trên chuột cho thấy loại kháng thể mới có thể vô hiệu hóa tất cả biến chủng SARS-CoV-2. Những phát hiện này có thể là gợi ý cho loại vaccine mới phòng Covid-19.