Lưu trữ thẻ: biến thể của sars-cov-2

Vaccine dạng dán thế hệ mới có thể chống lại các biến thể của SARS-CoV-2 hiệu quả hơn

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia.

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Queensland (Australia) tin rằng vaccine dạng dán thế hệ mới sẽ hiệu quả hơn so với các loại vaccine dạng tiêm truyền thống trong việc phòng ngừa các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.