Lưu trữ thẻ: biến thể phụ omicron

Hai biến thể Covid-19 có khả năng né tránh miễn dịch tốt nhất đến nay

XBB.1 chỉ khác XBB là phần protein gai.

XBB, biến thể phụ mới của Omicron có khả năng né tránh miễn dịch hiệu quả nhất từ trước đến nay, đang lây lan mạnh ở Singapore. Biến chủng thuộc nhóm XBB cũng đã xuất hiện tại Mỹ.

Những điều cần biết về biến thể XBB.1.16 đang gia tăng tại Châu Á

Biến thể XBB.1.16 là một biến thể phụ của Omicron

Biến thể XBB.1.16 (Arcturus) được WHO xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi. Tỷ lệ ca nhiễm biến thể này đang gia tăng ở các nước châu Á bao gồm cả các nước Đông Nam Á như Indonesia hay Thái Lan. Tới nay Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm biến thể Covid-19 này.