Lưu trữ thẻ: biến thể SARS-CoV-2

TP.HCM phát hiện biến thể phụ mới của Omicron

Số ca mắc Covid-19 ở TP.HCM

Tại TP.HCM, tính từ đầu tháng 3 đến nay, số ca mắc mới Covid-19 ghi nhận dưới 3 ca/ngày nhưng đã xuất hiện biến thể phụ mới của Omicron.