Lưu trữ thẻ: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm và động viên y bác sĩ đêm giao thừa

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm và động viên y bác sĩ đêm giao thừa

23h đêm giao thừa, tức 9-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đoàn của Bộ Y tế, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam Angela Pratt đã đến Bệnh viện Phụ sản trung ương thăm và động viên các y bác sĩ đang làm việc trong ca trực giao thừa.