Lưu trữ thẻ: Bộ Y tế đề nghị tiếp tục rà soát tiêm vắc xin COVID-19: Ai cần tiêm?

Bộ Y tế đề nghị tiếp tục rà soát tiêm vắc xin COVID-19: Ai cần tiêm?

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị rà soát lại tỉ lệ tiêm chủng trên địa bàn và các đối tượng nguy cơ cao cần tiêm chủng vắc xin COVID-19, tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng dịch.