Lưu trữ thẻ: Bộ Y tế: Người tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca “không nên hoang mang”

Bộ Y tế: Người tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca “không nên hoang mang”

Một lọ vaccine Covid-19 của AstraZeneca được tiêm tại Việt Nam năm 2021.

Bộ Y tế cho rằng tác dụng phụ của vaccine Covid-19 AstraZeneca (nếu có) chỉ xảy ra trong vòng 28 ngày sau khi dùng, người đã tiêm không nên hoang mang. Sáng 3/5, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê khuyên như trên sau khi AstraZeneca lần đầu thừa nhận vaccine Covid-19 […]