Lưu trữ thẻ: Bốn thách thức lớn với dân số Việt Nam

Bốn thách thức lớn với dân số Việt Nam

Ông Lê Thanh Dũng, cục trưởng Cục Dân số, phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11-7 - Ảnh: NGUYỄN NHIÊN

Nhóm phụ nữ chưa kết hôn có sinh hoạt tình dục lên tới gần 41%, tình trạng mang thai ở người chưa thành niên còn cao, trong khi đó mức sinh thay thế có xu thế xuống thấp đặt ra nhiều thách thức cho dân số Việt Nam.