Lưu trữ thẻ: Các nhà khoa học Trung Quốc xây dựng mô hình 3D phôi thai người từ 2-3 tuần tuổi

Các nhà khoa học Trung Quốc xây dựng mô hình 3D phôi thai người từ 2-3 tuần tuổi

Hình ảnh 3D về phôi thai người khi được 3 tuần tuổi.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu hoạt động của các đường truyền tín hiệu dọc trục phôi thai để hiểu thêm các trường hợp sẩy thai và các rối loạn của phôi thai trong giai đoạn sớm hình thành. Hình ảnh 3D về phôi thai người khi được 3 tuần tuổi. (Ảnh: cults3d). Các […]