Lưu trữ thẻ: ‘Đèn đỏ’ có thể gây đau đầu

‘Đèn đỏ’ có thể gây đau đầu, ảnh hưởng tâm trí và còn gì nữa?

Kinh nguyệt ảnh hưởng đến cơ thể và tâm trí theo vô số cách. Những nghiên cứu khoa học về kinh nguyệt dường như chỉ mới là sự khởi đầu.