Lưu trữ thẻ: Alex Cagan

Nghiên cứu mở khóa “trường sinh bất tử” ở con người

Voi có tỉ lệ mắc ung thư thấp.

Các nhà khoa học tin rằng trong vào thập kỷ tới, họ sẽ tìm ra các phương pháp giúp con người trẻ mãi không già, thậm chí… trường sinh bất tử.