Lưu trữ thẻ: Alice Hughes

Thêm nghi vấn virus Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm

Nhà khoa học cấm mẫu máu nhiễm Covid-19 tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Nghiên cứu mới từ Đại học New South Wales, Australia kết luận virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm đã lần nữa dấy lên những tranh cãi về nguồn gốc của đại dịch Covid-19. Bước sang năm thứ 5 thế giới đối mặt với Covid-19, đến nay, những giả thuyết được chấp nhận rộng […]