Lưu trữ thẻ: ám ảnh sợ hãi

Nguồn gốc của nỗi sợ hãi và chứng cuồng loạn

Sợ lỗ là một trong các hội chứng sợ kết cấu.

Nếu ám ảnh sợ hãi là sự thôi thúc phải né tránh gì đó, thì cuồng loạn lại là sự thôi thúc chúng ta phải làm gì đó. Hội chứng sợ, hay ám ảnh sợ hãi, (tiếng Anh: phobia, xuất phát từ tiếng Hy Lạp: Phobos, chỉ một vị thần của nỗi sợ hãi và […]