Lưu trữ thẻ: Amanda Randles

Dùng “bạn ảo” để ngăn ngừa, điều trị bệnh

Mô phỏng “bạn ảo” của GS-TS Amanda Randles thuộc Khoa Y sinh tại Đại học Duke (Mỹ)

Đây là công trình nghiên cứu của GS-TS Amanda Randles thuộc Khoa Y sinh Đại học Duke (Mỹ) và nhận giải thưởng trị giá 250.000 USD của Hiệp hội Máy tính Mỹ. GS Randles xây dựng mô hình với đồng hồ thông minh hoặc thiết bị tương tự sẽ liên tục cung cấp dữ liệu […]