Lưu trữ thẻ: Amir Khan

Dấu hiệu ít được chú ý trên móng tay có thể cảnh báo bạn về bệnh ung thư

Thay đổi trên móng tay có thể là dấu hiệu cảnh báo về bệnh ung thư.

Những thay đổi trên móng tay có thể là dấu hiệu của một số loại bệnh nguy hiểm bao gồm cả ung thư nhưng lại ít được mọi người chú ý. Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm xảy ra khi các tế bào bất thường phát triển, phân chia một cách không kiểm […]