Lưu trữ thẻ: Andrew Pekosz

Thời điểm nào tốt nhất để tiêm vaccine cúm?

Bạn nên tiêm vaccine trước khi mùa cúm bắt đầu.

Hiện nay, vaccine cúm có nhiều loại nhưng được chia vào 5 nhóm chính. Thời điểm tiêm vaccine tốt nhất là vào mùa thu, trước khi virus cúm bùng phát mạnh.