Lưu trữ thẻ: Austin Schumacher

Covid-19 ảnh hưởng đến tuổi thọ con người ra sao?

Covid-19 khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm.

Đại dịch đã định hình lại đáng kể tuổi thọ của con người, với một mức giảm nghiêm trọng hơn so với những nghiên cứu chỉ ra trước đây. Một nghiên cứu được công bố ngày 12/3 cho thấy đại dịch Covid-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới […]