Lưu trữ thẻ: bảo lực gia đình

Nắng nóng gây hại não hơn chúng ta tưởng

Vào tháng 7/2016, một đợt nắng nóng ập đến Boston (Mỹ), với nhiệt độ ban ngày trung bình ở mức trên 33 độ C trong 5 ngày liên tiếp. Nhiệt độ cao có thể gây tác động đáng lo ngại đối với cơ thể. (Ảnh: New York Times). Một số sinh viên đại học địa […]