Lưu trữ thẻ: Ben Lehner

“Ngôi sao chết”: Phá vỡ rào cản cực lớn trong điều trị ung thư

KRAS là một mục tiêu chính trong điều trị bệnh ung thư

Theo SciTech Daily, nhóm khoa học gia đến từ Trung tâm Quy tắc bộ genee (Tây Ban Nha) và Viện Wellcome Sanger (Anh) đã xác định toàn diện các vị trí “hiểm yếu” được tìm thấy trong protein KRAS, điều sẽ mở đường việc phát triển các thuốc trị ung thư mới.