Lưu trữ thẻ: bệnh HPAI

Cúm gia cầm đã xuất hiện ở Nam Cực

Virus H5N1 được phát hiện trên xác của loài chim cướp biển nâu

Nỗi lo dịch cúm gia cầm có thể lan rộng trong vùng đất lạnh giá này khi virus có độc lực cao H5N1 lần đầu tiên được tìm thấy ở xác loài chim cướp biển tại đây.