Lưu trữ thẻ: bệnh nhân nghèo

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đạt kỷ lục ca mổ mắt và tim miễn phí

Qua 30 năm hoạt động, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đã tổ chức mổ mắt hơn 710.000 ca, mổ tim 10.300 ca… Hai chương trình này vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao xác lập kỷ lục.