Lưu trữ thẻ: bệnh suy tim

Úc phát triển thiết bị cấy ghép tim đột phá, mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân suy tim

Tim nhân tạo hoàn toàn BiVACOR (TAH)

Đại học Monash (Úc) sẽ dẫn đầu một chương trình nghiên cứu nhằm phát triển và thương mại hóa bộ thiết bị tim cấy ghép mang tính cách mạng, giúp thay đổi cuộc sống cho các bệnh nhân mắc bệnh suy tim nặng.