Lưu trữ thẻ: bệnh thận

Chuẩn đoán bệnh qua nước tiểu

Khám bệnh qua màu sắc nước tiểu

Nước tiểu là yếu tố dự báo tuyệt vời cho sức khỏe của bạn. Thông qua màu sắc và mùi của nước tiểu chúng ta có thể dự đoán về tình trạng sức khỏe, thậm chí báo động một căn bệnh tiềm ẩn nào đó trong cơ thể bạn.