Lưu trữ thẻ: bệnh x

Tiết lộ về bệnh X có thể gây ra đại dịch toàn cầu tiếp theo

Một nghệ sĩ đang vẽ tranh tường trong đại dịch Covid-19 ở Manchester.

Theo các nhà khoa học hàng đầu, cúm là mầm bệnh có nhiều khả năng gây ra đại dịch mới trong thời gian tới. The Guardian dẫn thông tin từ một cuộc khảo sát quốc tế dự kiến được công bố vào cuối tuần tới, tiết lộ rằng 57% chuyên gia về bệnh cao cấp […]