Lưu trữ thẻ: bhyt

Chi tiêu quỹ bảo hiểm y tế tăng vọt: Phòng chống lạm dụng, trục lợi thế nào?

Bệnh nhân ngồi đợi khám bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 - Ảnh: Q.T.

Cần kịp thời phát hiện các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, có giải pháp quản lý, kiểm soát chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cải tiến quy trình khám bệnh theo bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế có những ưu việt nhưng phần lớn việc khám bệnh theo bảo hiểm y tế lâu nay khó làm hài lòng người bệnh, đặc biệt thời gian khám, chất lượng khám và danh mục thuốc.