Lưu trữ thẻ: bình định

Nắng nóng, nhiều người lớn tuổi bị đột quỵ

Do thời tiết nắng nóng, số người bị đột quỵ tại 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên tăng cao, nhất là người lớn tuổi.