Lưu trữ thẻ: bình phước

Trẻ bị bạo hành: Không thể bỏ qua việc điều trị vết thương tâm lý

Thông tin một người cha dượng ở Bình Phước bạo hành, đánh đập dã man con riêng của vợ gây bức xúc dư luận.