Lưu trữ thẻ: bộ công an

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với tài xế ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Đại diện Bộ Công an và bác sĩ giải đáp băn khoăn của bạn đọc xung quanh nồng độ cồn trong buổi giao lưu trực tuyến diễn ra sáng 4-3 trên Tuổi Trẻ Online.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với tài xế ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Đại diện Bộ Công an và bác sĩ sẽ giải đáp băn khoăn của bạn đọc xung quanh nồng độ cồn trong buổi giao lưu trực tuyến diễn ra sáng 4-3 trên Tuổi Trẻ Online.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với tài xế ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Đại diện Bộ Công an và bác sĩ sẽ giải đáp băn khoăn của bạn đọc xung quanh nồng độ cồn trong buổi giao lưu trực tuyến diễn ra sáng 4-3 trên Tuổi Trẻ Online.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với tài xế ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Đại diện Bộ Công an và bác sĩ sẽ giải đáp băn khoăn của bạn đọc xung quanh nồng độ cồn trong buổi giao lưu trực tuyến diễn ra sáng 4-3 trên Tuổi Trẻ Online.