Lưu trữ thẻ: Bộ não con người

Việc gần gũi giữa mẹ và trẻ sơ sinh kích thích sự đồng bộ não

Bộ não của chúng ta có thể đồng bộ hóa khi tiếp xúc với những trải nghiệm giống nhau.

Bộ não con người cực kỳ giỏi trong việc xử lý và phản hồi các tín hiệu xã hội, một kỹ năng cần thiết để sinh tồn và tương tác xã hội.